MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR

SATICI (FİRMA) : Ticari Ünvanı: Ulukayın Gıda Bil. El. Mal. İnş. Ar. Tar. Can. Hay. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Macun Mah. Gimat Gıda Top. Sit. 6. Blok No:179 Yenimahalle  - ANKARA

Vergi D./ No: Ostim V.D - 8690362313

Telefon: 0312 397 47 43

Web: www.cheerynuts.com E-mail : cheerynuts@cheerynuts.com


ALICI: www.cheerynuts.com sitesinin pazarladığı ürünleri alan gerçek veya tüzel tişi.

Fatura: Sipariş esnasında ALICI’nın verdiği bilgilere göre düzenlenecektir. Firmalar fatura bilgilerni, bireyler T.C. Kimlik numaralarını eksiksiz ve doğru yazmalıdırlar.

Ürü/Ürünler: www.cheerynuts.com sitesinde satışa sunulan ürünlerdir.


MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI’ya ait  www.cheerynuts.com internet sitesinden  (“websitesi”), SATICI’ye ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik/mobil/internet ortamda sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.  


MADDE 3- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

3.1- ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


3.2-  ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik/mobil/internet ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik/mobil/internet ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler ve teslimat bedeli dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


3.3-  ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


3.4- ALICI’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce kontrol ve muayene ederek tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir. Paket teslim alınırken müşteri tarafından kontrol edilir. Hasar olduğu görülürse, paket kabul edilmeyip kargo görevlisine tutanak tutturulur. Tutanak firmamıza iletilir ve e-posta ve telefon yoluyla hasarla ilgili bir mesaj gönderilir. Firmamız kargo firmasıyla irtibat kurarak, tutanakta hasar belirtilmişse,  paketin hasarsız olarak müşteriye tekrar gönderilmesini sağlar. Aksi halde yani tutanak olmaz ise herhangi bir işlem yapılamamaktadır.


MADDE 4- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

4.1-  SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder. 


4.2-  SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde, sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.


ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 


MADDE 5– SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Ürünün /ürünlerin cinsi, türü, miktarı, markası, rengi, adedi ve tüm diğer özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde bulunmaktadır.


Sitede ilan edilen fiyatlar sadece satış fiyatlarıdır. Vergiler ve Teslimat bedelleri ayrıca belirtilecektir. İlan edilen fiyatlar ve vaadler sitede güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise sitede bu konuda belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.


MADDE 6- ÜRÜNÜN TESLİMİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu adrese kargo şirketi yetkilisi marifetiyle,isimli alıcının kendisi yahut belirttiği adreste bulunan kişilere ya da teslim edilmesi belirtilen kişiye teslim edilecektir. Malın teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.  Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI sorumluluğunu tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Mesai saatleri dışında verilen siparişler, siparişi takip eden ilk mesai saati içinde işleme alınır.

Kargo Ücreti : 7.00- TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

MADDE 7- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI’nın, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. 

Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Ayrıca kargo teslimatları sadece Türkiye için geçerli olup, Yurtdışı ve KKTC teslimat fiyatlandırması ile ilgili müşteri temsilcilerimizle görüşünüz.


MADDE 8 - ÖDEME YÖNTEMLERİ

1) Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak

2) Kredi Kartı ile


MADDE 9 – CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.cheerynuts.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış ve eksiksiz (ilave olarak gönderilen promosyonlarıyla birlikte) olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir ve aynı 10 (on) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.


MADDE 10 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan ürünler, hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler, Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler, ambalajı bozulmuş yıpranmış ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.


MADDE 11 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE. 12. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’ nın ve SATICI’nın Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.


MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’ nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 14 – YÜRÜRLÜK 

www.cheerynuts.com web sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI’ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Bu maddeyle birlikte 13 (on üç) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik/mobil/internet ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş, akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.